Reklamace a vrácení zboží

Jak postupovat v případě vrácení zboží nebo reklamace

V případě reklamace nebo vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě můžete zvolit náš on-line formulář níže, kde si vyberete z možností VRÁTIT OBJEDNÁVKU nebo REKLAMOVAT ZBOŽÍ. Stačí vyplnit číslo objednávky a e-mail, na který jste objednávku vytvořili a jednoduchými kroky vyplníte důležité údaje. Dopravu zpět k nám Vám objednáme, stačí jen vyplnit, jaký typ odeslání preferujete, buď zásilku vyzvedne kurýr přímo u Vás, nebo zásilku odneste na pobočku přepravce (v případě odstoupení od smlouvy Vám cena za dopravu bude odečtena od celkové částky za nakoupené zboží). Po vyplnění formuláře a odeslání do našeho systému, stačí zásilku řádně zabalit aby nedošlo k poškození při přepravě, a vyčkat na kurýra který zásilku převezme nebo zásilku odnesete na pobočku přepravce. Naši pracovníci na Vašem případu začnou ihned pracovat. Díky našemu systému budete informováni o průběhu vyřízení.

Cena za přepravu:
Odnesu balíček na pobočku dopravce: 119 Kč
Objednám si svoz balíčku: 169 Kč
 
 

Pokud Vám on-line forma nevyhovuje, můžete vrátit zboží klasicky - vyplníte tento reklamační formulář nebo odstoupení od smlouvy a zašlete podepsaný společně s dobře zabaleným zbožím na adresu: Resl group s.r.o., IČ 09739688, Nádražní 195, Police nad Metují, 549 54

Vrácení zboží - vrácení zboží je možné pouze do 14 dnů od obdržení objednávky. Zboží může být vráceno za předpokladu, že je ve stejném stavu a kvalitě, jak bylo přijato. Pokud jste ale nakoupili jako právnická osoba, nemáte nárok na odstoupení od smlouvy. Je nám ale jasné, že se občas netrefíte do toho správného produktu, proto je u nás možná výměna, ale vždy po předchozí domluvě.

Reklamace zboží - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Co nejpřesněji popište závadu výrobku a odešlete řádně zabalené zboží k reklamačnímu řízení tak, aby nedošlo během přepravy k poškození (tj. s použitím vhodného přepravního obalu a způsobu přepravy, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamačnímu řízení). Naše reklamační oddělení se po obdržení reklamované zásilky začne plně věnovat Vaší reklamaci, následně bude posouzena společně s dodavatelem oprávněnost reklamace vady zboží a po posouzení budete telefonicky či emailem vyrozuměni o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 V případě dotazů nás můžete kontaktovat na: 

tel. +420 606 846 836

email: reklamace@reslshop.cz

Provozní doba: 

Pondělí - Pátek od 07:00 hod. - 15:00 hod.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 ( slovy: dvacet-čtyři ) měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Ve Žďáru nad Metují dne 1.10.2022

Resl group s.r.o.