GDPR

Ochrana osobních údajů

V organizaci je zaveden systém řízení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 • Na webových stránkách jsou zpracovávány výhradně osobní údaje standardní kategorie.
 • Kromě společnosti Google – viz níže, nepředává správce shromážděné osobní údaje dalším právnickým fyzickým podnikajícím osobám ani fyzickým osobám.
 • Správce nemá v úmyslu předat shromážděné osobní údaje do další země ať ji ž v rámci EU nebo mimo EU.

 

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má práva:

 • Právo subjektu údajů na transparentní informace.
 • Právo subjektu údajů na informace.
 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům.
 • Právo subjektu údajů na opravu.
 • Právo subjektu údajů být zapomenut.
 • Právo subjektu údajů na omezení zpracování.
 • Právo na oznámení při opravě nebo výmazu údajů nebo při omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Správce přijal odpovídající technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jejich popis není uveden záměrně.

 

Správce osobních údajů

Resl group s.r.o., IČ 09739688, sídlem se sídlem č.p. 202, 549 55 Žďár nad Metují, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46770

Osoba odpovědná za správu OÚ

Tomáš Resl, e-mail: info@reslgroup.cz, tel.: +420 777 577 588

 

Poptávka – online formulář

Osobní údaje (dále jen OÚ) jsou zpracovány pro účel vyřízení poptávky a jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu zpracování. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy před jejím uzavřením a oprávněný zájem správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou

 

Prodej zboží – online objednávka

Osobní údaje (dále jen OÚ) jsou zpracovány pro účel vyřízení objednávky a jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu zpracování. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy (vyřízení zakázky) a plnění právní povinnosti (účetní a daňové účely). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů a po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

 

Analýza návštěvnosti - cookies

Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím „cookies“ je sběr dat pro službu Google Analytics. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje                                Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Osobní údaje shromážděné Google Analytics jsou ukládány výhradně společností Google. Správce je neukládá na žádném lokálním ani vzdáleném úložišti.